Er staan deelnemers ingeschreven voor beide groepen! Dit is niet de bedoeling. iedereen die voor beide groepen staat ingeschreven wordt uit de 2e groep verwijderd! Op deze manier is er nog ruimte voor andere deelnemers om zich in te schrijven.