Bslim is hét sport- en beweegstimuleringsprogramma van de gemeente Groningen om de jeugd van 4 – 15 meer te stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. Het programma bestaat al sinds 2005 en wordt uitgevoerd in acht aandachtswijken en in de dorpen Haren en Ten Boer. Voor Bslim ligt de focus op de wijken waar de sportdeelname het minst vanzelfsprekend is. Daarmee sluit zij aan op de ambitie uit het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2021-2025: Ieder kind van 4-15 ontwikkelt voldoende sportief kapitaal als startpunt van een leven lang bewegen. Hierbij ligt onze focus vooral op wijken en doelgroepen die achterblijven in deelname.

Bslim teams in wijk en dorp

In de Bslim wijken en dorpen wordt gewerkt in Bslim teams. Een Bslim team bestaat in de regel uit één of meerdere (brede) vakleerkrachten (veelal in dienst van het primair onderwijs) en een buurtsportcoach (in dienst van Huis voor de Sport Groningen). Samen met diverse andere veelal lokale wijkpartners organiseren zij passend aanbod voor de kinderen en jongeren in hun buurt. Met als doel dat ieder kind dat opgroeit in Groningen plezier ervaart in sport, bewegingsvaardigheid ontwikkelt en ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar past.
De vakleerkrachten focussen zich ook in het naschoolse programma op leerlingen die motorisch achterblijven. Het doel is om specifieke activiteiten op te zetten om doelgroepen met minder sportief kapitaal te helpen een passende plek te vinden in het reguliere sportaanbod bij de Groningse sportclubs. De buurtsportcoaches zijn binnen het Bslim team betrokken bij het buitenschoolse sportaanbod in de Bslim wijken en dorpen, waarbij er onder andere wordt samengewerkt met vakdocenten in het vmbo. De nadruk ligt hier met name op het ervaren van verschillende sport- en beweegcontexten en het ontdekken van welk type sport(omgeving) past bij iemands talenten en persoonlijke motieven in deze levensfase.

Samenwerkingspartners

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en GGD Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Alfa-college
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Onderwijs
 • Sportaanbieders
 • WIJ-teams
 • Gebiedsteams

Laagdrempelig

Activiteiten van Bslim kenmerken zich door het laagdrempelige karakter. Naschools en binnenschools is er aanbod met gratis clinics van diverse sportaanbieders. De sport- en beweegactiviteiten zijn vooral afgestemd op de behoefte van de kinderen uit de wijk.

Het aanbod van Bslim wordt zo veel mogelijk ontwikkeld in samenwerking met lokale sportaanbieders. Dit kunnen verenigingen, ondernemende aanbieders of zelfgeorganiseerde communities zijn. Vanuit zo’n samenwerking is ook een follow-up mogelijk, wat betekent dat iemand vanuit een Bslim activiteit de stap naar een aantal proeflessen en hopelijk een lidmaatschap kan maken. De buurtsportcoach kan sportclubs helpen met het ontwikkelen van deze follow-up.

Het algemene aanbod

 • Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk of dorp, in samenwerking met sportverenigingen;
 • Actieve pauzes;
 • Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding
 • MRT-traject voor kinderen met motorische achterstanden
 • Clinics door sportaanbieders.
 • Stedelijke evenementen, zoals o.a. NOC*NSF Nationale Sportweek
 • Stedelijke toernooien, zoals o.a. schoolvoetbal
 • Survival dagen
 • Playgrounds

Het actuele aanbod van Bslim wordt gepromoot op verschillende manieren. Voor de kinderen van 4-12 jaar, worden de activiteiten verspreid binnen de basisscholen, via de Facebookpagina en op de website van Bslim. De activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar worden verspreid via Instagram, TikTok, posters op de middelbare scholen en op de website van Bslim.

Bslim is actief in de volgende wijken en dorpen: Lewenborg, Hoogkerk, Indische Buurt/De Hoogte, Oosterparkwijk, Vinkhuizen, Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, Beijum, Corpus den Hoorn/De Wijert Noord, Ten Boer en Haren.


Huisstijl Bslim

Hier vind je richtlijnen over het merkgebruik Bslim en kun je logo’s, stramienen voor posters, flyers en presentaties downloaden. Klik op het onderstaande logo.