Sinds 2009 is met de gezamenlijke regeling met het ministerie van Volksgezondheid en Sport maximaal ingezet op het leggen van verbindingen tussen school en cultuur, en school en sport. Het college van B&W heeft besloten dit in 2018 te verlengen.

Wethouder Paul de Rook: “Ik zie wat dit innovatieve project mogelijk maakt voor onze kinderen, en ben erg blij met de voortzetting van onze deelname aan deze regeling.”

Combinatiefuncties
Het betreft hier de zogeheten combinatiefuncties. Een voorbeeld hiervan is dat iemand in dienst van een schoolbestuur ook daarbuiten naschoolse activiteiten kan organiseren, om sport en beweging te stimuleren. Op het gebied van cultuur investeert de gemeente in muziekonderwijs op basisscholen. De stad doet mee aan het programma ‘topsport, talentontwikkeling en onderwijs’.

Overgewicht

Sporten wordt niet altijd vanuit huis meegegeven, en steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Om deze kinderen optimaal te bereiken is in april 2017 het gemeentelijke sportstimuleringsprogramma Bslim een derde fase ingegaan. De functies van sportwerker en verenigingscoach zijn hiermee verenigd in de functie van buurtcoach. Ook wordt er met verenigingen gewerkt aan het verder bevorderen van een stimulerende omgeving voor kinderen.

Partners
Er is groot maatschappelijk draagvlak voor de combinatiefuncties. Meer dan de helft van deze functies wordt meegefinancierd door andere partners, waaronder het onderwijs, topsportverenigingen en VRIJDAG.